الفبای زندگینويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهادوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

حرف های عاشقانه

 

سلام.به کسی که تنها دلیله گریه هامه.

 

 

              سلام به کسی که یادش و خاطراتش تو هر لحظه از زندگیم همراهمه...

 

                سلام به کسی که دلیله این حال وروزمه...

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390ساعت 16:37  توسط پسر ایران  |  یک نظر

 
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390ساعت 16:33  توسط پسر ایران  |  یک نظر

حلالم کن دارم میرم چقدراین لحظه دلگیرهگناهی گردن ما نیست همش تقصیر تقدیرهنگام کن لحظه ی رفتن چه تلخه این هم آغوشی


 


چه وحشتناکه دل کندن چقدر سخته فراموشی

 


پرازبغضم پرازگریه پرازتلخی وشیرینیحلالم کن دارم میرم منوهرگز نمی بینیحلالم کن اگه دستام به دستای توعادت کردآخه دنیای عاشق کش به ما دوتا خیانت کردکلاف آرزوهامو چراهیشکی نمی بافه


برای ما دوتا عاشق جدایی دورازانصافهتمام سهم من از تو فقط همین اشکامه

 


تمام سهم تو ازمن یه عشق بی سرانجامهتو بارونی ترین ابری من از پاییز لبریزم


چه معصومانه می باری چه مظلومانه می ریزم

 

حلالم کنو ببخش واسه خوبو بدم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390ساعت 16:31  توسط پسر ایران  |  یک نظر

 
 
 
من تنها نيستم, اشکهايم را دارم
 
 
 
اشکهايي که از غم تو بر گونه هايم جاري است من تنها نيستم,
 
 
 
لحظه ها را دارم, لحظه هايي که يکي پس از ديگري عاشقانه مي ميرند
 
 
 
تا حجم فاصله را کمرنگ تر کنند.
 
 
 
من تنها نيستم چرا که خيالت حتي يک نفس از من غافل نمي شود.
 
 
 
چقدر دوست دارم لحظه هايي را که دلتنگ چشمانت مي شوم.
 
 
 
هر لحظه دوريت برايم يک دنيا دلتنگي است و چقدر صبور است دل من,
 
 
 
چرا که به اندازه تمام لحظه هاي عاشق بودنم از تو دور هستم .
 
 
 
ولي من باز چشم براهم...
 
 
 
چشم به راهم تا آرامش را به قلب من هديه کني...
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390ساعت 16:28  توسط پسر ایران  |  نظر بدهید

 

تو چه حسي ميشي؟؟؟؟

 

 

تو چه حسي مي شي وقتي بفهمي بازيچه بودي؟

 

 

تو چه حسي مي شي وقتي بفهمي كه عمرت به پايه يك خيال رفت؟

 

 

تو چه حسي مي شي زماني كه بفهمي عشقش دروغ بوده و تو تنها بازنده اين بازي

 

 هستي؟

 

 

تو چه حسي مي شي وقتي تمام عمرت رو,تمام قلبت رو,تمام احساساتت رو به يكي

 

 بدي بعد اون برگرده بگه دوست ندارم!!!!!!

 

 

تو چه حسي مي شي وقتي حس عاشقونت رو زير پاهاش له كنه و بگذره ازت و حتي

 

 اون كه دم ميزد كه ديوونته, اما حس عاشقونه تو نتونس قانعش كنه؟؟؟

 

 

تو چه حسي مي شي وقتي ببيني اون با يكي ديگه اس؟

 

 

تو چه حسي مي شي وقتي كه عشقت برگرده به تو دوسم نداري,تو به من عادت

 

كردي؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390ساعت 16:26  توسط پسر ایران  |  یک نظر

 
 
                                            عشق از ته قلب
 
 
امیدوارم داستان زیر واسه همه آدما درس بزرگی باشه.

 

 

پسره خیلی به دختر علاقه مند شده بود...اما دختر اصلا حتی جواب سلام های اونم

 

نمیداد..

 

گویی از پسر متنفر بود...پسر دوام نیاورد و توی پارک جلوی دختر رو گرفت...پسر گفت

 

عزیزم من نمیخوام مزاحمت بشم من خوشبختت می کنم اما دختر همینجور نگاش

 

 میکرد...یکدفه دختر از تو کیفش یه کاغذ و قلم برداشت و نوشت

 


"سلام..خیلی از حرفات رو میخواستم جواب بدم ولی نتونستم آخه من لال هستم"

 

پسر وقتی این جمله رو دید خیلی عصبانی شد و از رو نیمکت بلند شد و رفت..دختر تو

 

 دلش گفت عزیزم خوشبخت بشی و اشک از چشماش سرازیر شد..

 

 

پسر داشت با خودش فکر میکرد که چرا اینجور با دختر رفتار کردم ..پسر دوباره به پارک

 

برگشت اما دختر رفته بود و روی نیمکت یه کاغذ گذاشته بود و روش نوشته بود

 

 

""با تمام وجودم دوستت داشتم  اما رفتم تا تو خوشبخت بشی عزیزم...من همیشه با

 

 قلبم صدات میکردم..اگه دوستت داشتم با قلبم بود نه با زبان....خدافظ نفسم""

 

 

پسر همینطور به کاغذ نگاه میکرد و از اون روز به بعد هیچ وقت دختره رو ندید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390ساعت 16:23  توسط پسر ایران  |  یک نظر

                           وجودم سرشار از حس توست

 

 

چه بنویسم از این روز ها و لحظه هایی که به قول آینه در خود میشکنم

 

 

اما غرور بغض نشکسته ام را با آهی سرد فرو می نشاند

 

 

خسته می شوم از این همه غبار

 

 

دست تو ، دست پاک و مهربانت حالا کجاست ؟

 

 

دستی که مدعی بود هیچگاه تنهایم نخواهد گذاشت

 

 

روحم شکسته و خسته است

 

 

درست مثل کلماتم

 

 

مثل کلماتی که میان گریه بریده بریده می گویم

 

 

بگذار سبک شوم

 

 

ساعت ها می گذرد

 

 

وقتی به خودم می آیم چشم هایم خیس خیس است . . . !

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390ساعت 16:20  توسط پسر ایران  |  نظر بدهید

                             یادت بخیر                 

 

.هرگاه دفتر محبت را ورق زدی و هرگاه زیر پایت خش خش برگها را احساس

 

 كردی

 

 هرگاه در میان ستارگان آسمان تك ستاره ای خاموش دیدی

 

برای یكبار در گوشه ای از ذهن خود نه به زبان بلكه از ته قلب خود بگو:

 

 یادت بخیر

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390ساعت 16:14  توسط پسر ایران  |  نظر بدهید

 

                  چقدر سخته:

 

 چقدر سخته منتظر کسی باشی که فکر اومدن نیست...

 

چقدر سخته کسی رو دوست داشته باشی در صورتی که اون فقط تظاهر

 

به دوست داشتن میکنه...

 

چقدر سخته دلت براش تنگ بشه ولی نتونی کاری بکنی...

 

چقدر سخته همش به فکر یکی باشی که اصلا به فکرت نیست...

 

چقدر سخته دلت بشکنه و صدای شکستنش بشنوی ولی هیچی نگی....

 

چقدر سخته شبا خوابد نبره و به یاد اون بیفتی و تا صبح گریه کنی ولی اون

 

 راحت خوابیده باشه...

 

چقدر سخته دلت هوای دیدنش بکنه ولی نیست که ببینیش....

 

چقدر سخته آسون داغون بشی و آروم اشک بریزی ولی کسی ندونه چته...

 

چقدر سخته احساستو نادیده بگیره و بدون هیچ حرفی از پیشت بره....

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390ساعت 16:12  توسط پسر ایران  |  نظر بدهید

 


نظرات شما عزیزان:

افسون خانوم
ساعت21:16---11 ارديبهشت 1391
سلام دوست خوبم خيلي قشنگ بود مخصوصا اين چه حسي و چقدر سخته و داستان كوتاهت واقعا ممنون . موفق باشي

شیوا
ساعت22:36---3 ارديبهشت 1391
پاسخ:سلام شیوا چرا الکی رو پسر مردم اسم میزاری!!!چرا منو تو این وقعیت قرار میدی??کیه!!!!!کیه!!!!نکن این کارو با من.هههه
پاسخ:


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


[+] نوشته شده توسط siamak.nazanin در 12:6 | |